• /kin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng dõi, dòng họ, gia đình
  to come of good kin
  sinh ra ở một gia đình tốt
  Bà con thân thiết, họ hàng
  to be near of kin
  là bà con gần

  Tính từ vị ngữ

  Có họ, là bà con thân thích
  we are kin
  chúng tôi có họ với nhau
  to be kin to someone
  có họ với ai, là bà con thân thích với ai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X