• //kəʊˈvɛːrɪəns//

  Toán & tin

  hiệp biến
  covariance tool
  công cụ hiệp biến
  hiệp phương sai
  analysis of covariance
  phân tích hiệp phương sai
  lag covariance
  hiệp phương sai trễ

  Kinh tế

  đồng biến

  Y học

  (lý) tính hiệp biến (dth) hiệp phương sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X