• /læg/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ lóng)

  Người tù khổ sai
  Án tù khổ sai

  Ngoại động từ

  Bắt giam
  Bắt đi tù khổ sai

  Danh từ

  (vật lý) sự trễ, sự chậm
  magnetic lag
  hiện tượng trễ từ
  phase lag
  sự trễ pha, sự chậm pha

  Nội động từ

  Đi chậm chạp; chậm trễ, tụt lại sau
  to lag behind
  tụt lại đằng sau

  Danh từ

  Nắp không dẫn nhiệt (của nồi hơi...)

  Ngoại động từ

  Đậy nắp không dẫn nhiệt vào (nồi hơi...)

  hình thái từ

  Địa chất

  sự chậm, sự trễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X