• /kræb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả táo dại ( (cũng) crab apple); cây táo dại (cũng) crab tree)
  Người hay gắt gỏng, người hay càu nhàu
  Con cua
  Con rận ( (cũng) crab louse)
  (kỹ thuật) cái tời
  ( số nhiều) hai số một (chơi súc sắc); (nghĩa bóng) sự thất bại

  Động từ

  Cào xé (bằng móng); vồ, quắp (chim ưng)
  Công kích chê bai, chỉ trích (ai)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu nâng
  khung thép
  tời quay tay

  Kinh tế

  cua
  quả táo dại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  grouch , grump , whine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X