• /´fɔ:lt¸faində/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hay bắt bẻ, người hay chê trách; người hay bới móc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy dò lỗi

  Giải thích EN: A test set that identifies trouble spots in communications systems.

  Giải thích VN: Loại máy định vị các điểm lỗi trong hệ thống thông tin.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X