• Thông dụng

  Xem criterion

  Toán & tin

  các tiêu chuẩn
  criteria range
  dải các tiêu chuẩn
  criteria table
  bảng các tiêu chuẩn
  search criteria
  các tiêu chuẩn tìm kiếm

  Kỹ thuật chung

  chỉ tiêu
  design criteria
  chỉ tiêu thiết kế
  maintenance service criteria
  chỉ tiêu dịch vụ bảo dưỡng

  Xây dựng

  các tiêu chuẩn, các chỉ tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X