• Điện

  thiết diện

  Xây dựng

  diện tích mặt cắt ngang

  Kỹ thuật chung

  diện tích mặt cắt
  area of cross section (crosssectional area)
  diện tích mặt cắt ngang
  concrete cross sectional area
  diện tích mặt cắt của bê tông
  effective cross-sectional area
  diện tích mặt cắt hiệu dụng
  diện tích mặt cắt ngang
  tiết diện
  original cross-sectional area
  diện tích tiết diện ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X