• /´sekʃənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được tạo thành từng bộ phận, được cung cấp thành từng bộ phận
  a sectional fishing-rod
  cần câu ráp bằng nhiều đoạn
  sectional furniture
  đồ gỗ lắp ghép
  Cục bộ (về một nhóm nằm trong một cộng động..)
  sectional interests
  lợi ích cục bộ
  sectional jealousies
  những sự ghen tỵ cục bộ
  (thuộc) tầng lớp
  (thuộc) mặt cắt; chia theo mắt cắt
  (thuộc) đoạn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) tiết diện

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc mặt cắt, đoạn

  Xây dựng

  ghép thành
  phân đoạn cục bộ

  Điện

  có tính phân đoạn

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  sectional drive
  sự truyền động bộ phận
  chia nhiều phần
  đoạn
  precast sectional piles
  cọc đúc sẵn bằng nhiều đoạn
  sectional boiler
  nồi hơi phân đoạn
  sectional gate
  cửa van phân đoạn
  sectional regenerator
  bể tái sinh phân đoạn
  sectional residential building
  nhà ở phân đoạn
  sectional retaining wall
  tường chắn phân đoạn
  sectional stove
  lò đoạn
  sectional view
  sự mắc phân đoạn
  sectional warping machine
  máy mắc phân đoạn
  đơn nguyên
  sectional heated housing
  nhà ở cấp theo đơn nguyên
  sectional residential building
  nhà ở đơn nguyên
  lắp thành
  mặt cắt
  phân đoạn
  sectional boiler
  nồi hơi phân đoạn
  sectional gate
  cửa van phân đoạn
  sectional regenerator
  bể tái sinh phân đoạn
  sectional residential building
  nhà ở phân đoạn
  sectional retaining wall
  tường chắn phân đoạn
  sectional view
  sự mắc phân đoạn
  sectional warping machine
  máy mắc phân đoạn
  tiết diện
  original cross-sectional area
  diện tích tiết diện ban đầu
  sectional area
  diện tích tiết diện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  general , universal , widespread

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X