• Hóa học & vật liệu

  sự nuôi tinh thể

  Điện lạnh

  mọc tinh thể
  phát triển tinh thể
  crystal growth control
  điều chỉnh phát triển tinh thể
  crystal growth zone
  vùng phát triển tinh thể
  irregular crystal growth
  phát triển tinh thể không đều
  snow crystal growth
  sự phát triển tinh thể tuyết
  sự phát triển tinh thể
  snow crystal growth
  sự phát triển tinh thể tuyết

  Kinh tế

  sự kết tinh
  sự phát triển tinh thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X