• /snou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải), (sử học) thuyền xnau (thuyền buồm nhỏ)
  Tuyết; đống tuyết
  Sự rơi của tuyết; lớp tuyết trên mặt đất
  Vật giống tuyết, vật trắng như tuyết; (thơ) tóc bạc
  (từ lóng) côcain bột

  Nội động từ

  Tuyết rơi
  It snowed all day
  tuyết rơi xuống cả ngày
  Rơi như tuyết
  Ào đến, đổ đến

  Ngoại động từ

  Làm cho bạc như tuyết, làm cho rơi như tuyết
  the years have snowed his hair
  năm tháng đã làm cho tóc ông ta bạc trắng như tuyết
  Làm nghẽn lại vì tuyết
  to be snowed up (in)
  nghẽn lại vì tuyết (đường sá...)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) phỉnh phờ

  Cấu trúc từ

  to snow under
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phủ tuyết kín (đen & bóng)
  Bị thua phiếu rất xa (người ứng cử)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhiễu tuyết
  méo bụi tuyết

  Kinh tế

  tuyết
  carbon dioxide snow
  tuyết cacbonic
  snow belt
  vành đai tuyết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  nival , niveous , snowy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X