• Kỹ thuật chung

  mạng tinh thể

  Giải thích VN: Sự sắp xếp các nguyên tử trong không gian của tinh thể.

  crystal lattice parameter
  tham số mạng tinh thể
  crystal-lattice filter
  bộ lọc mạng tinh thể

  Xây dựng

  mạng lưới tinh thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X