• /kʌm/

  Thông dụng

  Giới từ

  Với, kể cả
  cum dividend
  kể cả tiền lời cổ phần
  kiêm
  Chairman cum CEO
  Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bao gồm cả
  với, cùng với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X