• /´kumbə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm trở ngại
  Vật để ngổn ngang choán chỗ

  Ngoại động từ

  Làm trở ngại, làm vướng, gây cản trở
  Để ngổn ngang, chồng chất lên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X