• /´kə:fju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lệnh giới nghiêm; sự giới nghiêm
  (sử học) hiệu lệnh tắt lửa, chuông báo giờ tắt lửa; giờ tắt lửa
  (sử học) hồi trống thu không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X