• /belz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái chuông; nhạc (ở cổ ngựa...)
  cái chuông
  ell
  Tiếng chuông
  (thực vật học) tràng hoa
  (địa lý,địa chất) thể vòm
  to bear the bell
  giữ vai trò phụ trách, giữ vai trò lãnh đạo, ở địa vị hàng đầu
  to bear (carry) away the bell
  chiếm giải nhất trong cuộc thi
  to lose the bell
  thất bại trong cuộc thi
  to ring the bell
  rung chuông
  (thực vật học) tiến bộ, đạt được những kết quả tốt
  to ring one's own bell
  tự mình làm quảng cáo cho mình, tự mình khua chuông gõ mõ cho mình

  Ngoại động từ

  Buộc chuông vào, treo chuông vào
  to bell the cat
  đứng mũi chịu sào; giơ đầu chịu báng

  Danh từ

  Tiếng kêu động đực (hươu nai)

  Nội động từ

  Kêu, rống (hươu nai động đực)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thể vòm

  Hóa học & vật liệu

  côn nắp
  đánh chuông

  Vật lý

  côn nạp liệu
  nón nạp liệu

  Xây dựng

  chuông

  Giải thích EN: A hollow, flared-mouth metallic vessel that vibrates at a fixed pitch when struck by a clapper or hammer.

  Giải thích VN: Một cấu trúc bình kim loại rỗng, miệng loe, rung lên những âm thanh khi va chạm với quả chuông hoặc đánh bằng búa.

  baker bell dolphin
  cọc buộc thuyền hình chuông
  bell arch
  vòm dạng cái chuông
  bell caisson
  giếng chìm dạng cái chuông
  bell canopy
  mái che dạng cái chuông
  bell cap
  đầu cột hình chuông
  bell capital
  mũ cột dạng cái chuông
  bell end
  đầu miệng chuông
  bell float
  phao tiêu hình cái chuông
  bell gable
  chuông đầu hồi
  bell housing
  vỏ bọc hình chuông
  bell roof
  mái nhà dạng cái chuông
  bell truss
  kèo/giàn hình chuông, giàn vòm
  bell-shaped shell
  vỏ dạng cái chuông
  bell-shaped valve
  van hình cái chuông
  diving bell foundation
  móng đào bằng chuông lặn
  diving bell foundation
  móng kiểu chuông nhấn chìm
  fire bell
  chuông báo động cháy
  gasholder bell
  chuông bể chứa khí
  loud striking alarm bell
  chuông rung báo hiệu
  đầu cột côrin
  miệng chuông
  bell end
  đầu miệng chuông

  Kỹ thuật chung

  cái chuông
  bell arch
  vòm dạng cái chuông
  bell caisson
  giếng chìm dạng cái chuông
  bell canopy
  mái che dạng cái chuông
  bell capital
  mũ cột dạng cái chuông
  bell float
  phao tiêu hình cái chuông
  bell kiln
  lò nung dạng cái chuông
  bell roof
  mái nhà dạng cái chuông
  bell-shaped shell
  vỏ dạng cái chuông
  bell-shaped valve
  van hình cái chuông
  cupôn
  miệng
  bell end
  đầu miệng chuông
  bell footing
  đế móng miệng loe
  bell former
  thiết bị tạo miệng loe
  bell mouth
  miệng hình chuông
  bell mouth
  miệng loa
  bell mouth
  miệng loe
  bell mouth
  miệng loe (ở đầu ống)
  bell mouth intake
  miệng loe để lấy nước
  bell-mouth bend
  khuỷu ống miệng loe
  bell-mouthed
  hình miệng chuông
  ream bell
  khoét rộng miệng loe
  miệng loe
  bell footing
  đế móng miệng loe
  bell former
  thiết bị tạo miệng loe
  bell mouth
  miệng loe (ở đầu ống)
  bell mouth intake
  miệng loe để lấy nước
  bell-mouth bend
  khuỷu ống miệng loe
  ream bell
  khoét rộng miệng loe
  ống mềm
  tiếng chuông
  vòm

  Kinh tế

  tiếng chuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X