• /ri'strik∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạn chế, sự giới hạn; sự bị hạn chế
  without restriction
  không hạn chế
  to impose restrictions
  buộc phải hạn chế, bắt phải giới hạn
  to lift restriction
  bãi bỏ những hạn chế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hạn chế, sự thu hẹp, sự giới hạn
  restriction of a function
  sự thu hẹp của một hàm
  quantum restriction
  sự giới hạn lượng tử

  Điện lạnh

  sự bó hẹp

  Kỹ thuật chung

  hạn chế
  sự giới hạn
  quantum restriction
  sự giới hạn lượng tử
  sự hạn chế
  sự thu hẹp

  Kinh tế

  sự hạn chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X