• Kinh tế

  nợ không kỳ hạn
  nợ ngắn hạn
  ratio of capital to current liabilities
  tỉ suất giữa ngân quỹ và nợ ngắn hạn
  ratio of capital to current liabilities
  tỉ suất giữa vốn và nợ ngắn hạn
  ratio of cash to current liabilities
  tỷ suất giữa vốn và nợ ngắn hạn
  tài sản nợ ngắn hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X