• /¸saibə:´netiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  (vật lý) điều khiển học

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  liên khiển học

  Toán & tin

  điều khiển học, (điều khiển học )ecnetic
  engineering cybernetics
  điều khiển học kỹ thuật

  Y học

  điều khiển học

  Kinh tế

  điều khiển học
  điều khiển học (xí nghiệp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X