• /,enʤɪ'nɪərɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư
  Khoa công trình
  ( số nhiều) mánh lới, mánh khoé

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Thiết kế

  Cơ khí & công trình

  ngành kỹ thuật

  Toán & tin

  kỹ nghệ
  knowledge engineering
  kỹ nghệ tri thức
  traffic engineering
  kỹ nghệ giao thông (trên mạng)

  Kỹ thuật chung

  công trình
  agricultural hydraulic engineering
  công trình thủy nông
  civil engineer (forhydraulic engineering)
  kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi
  civil engineering
  kỹ thuật công trình
  civil engineering piping networks and services
  dịch vụ và mạng lưới công trình thủy lợi
  engineering and geological
  địa chất công trình
  engineering and geological conditions
  điều kiện địa chất công trình
  engineering brick
  gạch công trình
  engineering drawing
  bản vẽ công trình
  engineering geologic design
  tính toán địa chất công trình
  engineering geological characteristic
  đặc điểm địa chất công trình
  engineering geological condition
  điều kiện địa chất công trình
  engineering geological investigation
  khảo sát địa chất công trình
  engineering geological map
  bản đồ địa chất công trình
  engineering geological report
  báo cáo địa chất công trình
  engineering geology
  địa chất công trình
  engineering hydraulic design
  tính toán thủy lực công trình
  engineering hydraulicking
  thủy lực học công trình
  engineering hydrologic design
  tính toán thủy văn công trình
  engineering hydrology
  môn thủy văn công trình
  engineering hydrology
  thủy văn học công trình
  engineering survey
  sự khảo sát công trình
  engineering survey
  trắc lượng công trình
  environmental engineering
  công trình môi trường
  Geology, Engineering
  địa chất công trình
  ground engineering
  công trình nền móng
  hydraulic structure engineering complex
  công trình thủy lợi đầu mối
  irrigation and drainage engineering
  công trình kĩ thuật tưới tiêu
  map of engineering geological zones
  bản đồ phân vùng địa chất công trình
  military engineering
  công trình quân sự
  structural engineering
  kỹ thuật công trình
  system of engineering communication networks
  mạng công trình kĩ thuật thông tin
  water-power engineering
  công trình thủy năng
  kỹ thuật
  acoustic engineering
  kỹ thuật âm thanh
  acoustical engineering
  kỹ thuật âm thanh
  AED (automaticengineering design)
  thiết kế kỹ thuật tự động hóa
  agricultural engineering
  kỹ thuật nông nghiệp
  agricultural hydraulic engineering
  kỹ thuật thủy nông
  architectural engineering
  kỹ thuật kiến trúc
  architectural engineering
  kỹ thuật xây dựng
  audio engineering
  kỹ thuật âm thanh
  automated engineering design (AED)
  thiết kế kỹ thuật tự động hóa
  automatic control engineering
  kỹ thuật điều chỉnh tự động
  automatic control engineering
  kỹ thuật điều khiển tự động
  automatic power engineering
  kỹ thuật năng lượng nguyên tử
  automobile engineering
  kỹ thuật ô tô
  automobile engineering
  kỹ thuật về xe hơi
  boiler engineering
  kỹ thuật nồi hơi
  bridge engineering
  kỹ thuật cầu
  bridge engineering
  kỹ thuật xây dựng cầu
  building and civil engineering plant
  khu kỹ thuật gia dụng và xây dựng
  building engineering
  kỹ thuật xây dựng
  building heat engineering
  mô kỹ thuật nhiệt xây dựng
  CAE (computeraided engineering)
  kỹ thuật có máy tính hỗ trợ
  CAISE (Conferenceon Advanced Information Systems Engineering)
  hội nghị kỹ thuật hệ thống thông tin cải tiến
  CATE (computer-aided test engineering)
  kỹ thuật kiểm tra bằng máy tính
  chemical engineering
  kỹ thuật hóa học
  civil engineering
  kỹ thuật công trình
  civil engineering
  kỹ thuật xây dựng dân dụng
  climatic engineering
  kỹ thuật khí hậu
  climatic engineering
  kỹ thuật không khí
  combustion engineering
  kỹ thuật thiêu đốt
  communication engineering
  kỹ thuật chung
  communication engineering
  kỹ thuật thông tin
  Computer-Aided Engineering (CAE)
  thiết kế kỹ thuật nhờ máy tính
  conference on advanced information Systems Engineering (CAISE)
  hội nghị kỹ thuật hệ thống thông tin nâng cao
  construction engineering
  kỹ thuật thi công
  construction engineering
  kỹ thuật xây dựng
  constructional illumination engineering
  kỹ thuật chiếu sáng xây dựng
  control engineering
  kỹ thuật điều khiển
  cryogenic engineering
  kỹ thuật cryo
  cryogenic engineering
  kỹ thuật lạnh sâu
  cryogenic engineering laboratory
  phòng thí nghiệm kỹ thuật cryo
  Defence Communications Engineering Centre (DCEC)
  trung tâm kỹ thuật thông tin quốc phòng
  Design Engineering Services (DES)
  các dịch vụ kỹ thuật thiết kế
  Digital Line Engineering Program (DILEP)
  chương trình thiết kế kỹ thuật đường dây số
  domain engineering
  kỹ thuật miền
  domain software engineering environment (DSEE)
  môi trường kỹ thuật phần mềm miền
  drilling engineering
  kỹ thuật khoan
  DSEE (domainsoftware engineering environment)
  môi trường kỹ thuật phần mềm miền
  earthwork engineering
  kỹ thuật công tác đất
  EC (engineeringchange)
  sự thay đổi kỹ thuật
  EC log (engineeringchange log)
  nhật ký thay đổi kỹ thuật
  ECO (engineeringchange order)
  lệnh thay đổi kỹ thuật
  ECO (engineeringchange order)
  thứ tự thay đổi kỹ thuật
  EDC (engineeringdata control)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  electric engineering
  kỹ thuật điện
  electrical engineering
  kỹ thuật điện
  electrical engineering
  điện kỹ thuật
  electrical engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật điện
  electronic engineering
  kỹ thuật điện tử
  Electronics & Electrical Engineering Laboratory (EEEL)
  phòng thí nghiệm kỹ thuật điện và điện tử
  electronics engineering
  kỹ thuật điện tử học
  engineering aesthetics
  thẩm mỹ kỹ thuật
  Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC)
  hội đồng nghiên cứu khoa học vật lý và kỹ thuật
  engineering calculation
  phép tính kỹ thuật
  engineering calculations
  các phép tính kỹ thuật
  engineering ceramics
  gốm kỹ thuật
  engineering change log (EClog)
  nhật ký thay đổi kỹ thuật
  engineering change order (ECO)
  thứ tự thay đổi kỹ thuật
  engineering communications and service pipelines
  hệ đường ống kỹ thuật
  engineering computation
  sự tính toán kỹ thuật
  Engineering Computer Aided Design (ECAD)
  kỹ thuật thiết kế nhờ máy tính
  engineering creative activity
  sự sáng tạo kỹ thuật
  engineering cybernetics
  điều khiển học kỹ thuật
  engineering data
  số liệu kỹ thuật
  Engineering Data Centre (EDC)
  trung tâm dữ liệu kỹ thuật
  engineering data control (EDC)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  engineering data control (EDC)
  sự kiểm soát số liệu kỹ thuật
  engineering department
  phòng kỹ thuật
  engineering design bureau
  phòng thiết kế kỹ thuật
  Engineering Design System (EDS)
  hệ thống thiết kế kỹ thuật
  engineering documentation
  hồ sơ kỹ thuật
  engineering drawing
  bản vẽ kỹ thuật
  engineering drawing
  kỹ thuật họa
  engineering drawing
  vẽ kỹ thuật
  engineering effect
  hiệu ứng kĩ thuật
  engineering facilities
  phương tiện kỹ thuật
  engineering feasibility
  tính hiện thực kỹ thuật
  engineering inspection
  sự giám sát kỹ thuật
  engineering interpretation
  sự thể hiện kỹ thuật
  engineering model
  mô hình kỹ thuật
  engineering plastics
  chất dẻo kỹ thuật
  engineering preparation of building site
  sự chuẩn bị kỹ thuật khu đất
  engineering report
  báo cáo kỹ thuật
  engineering safety
  sự an toàn kỹ thuật
  engineering service
  dịch vụ kỹ thuật
  engineering service
  sự phục vụ kỹ thuật
  engineering service channel
  đường kênh dịch vụ kỹ thuật
  engineering standard
  tiêu chuẩn kỹ thuật
  engineering standards
  tiêu chuẩn kỹ thuật
  engineering supervision
  sự giám sát kỹ thuật
  engineering supervision
  sự kiểm tra kỹ thuật
  engineering survey
  sự khảo sát kỹ thuật
  engineering survey drawing
  bản vẽ khảo sát kỹ thuật
  engineering time
  thời gian kỹ thuật
  engineering unit
  đơn vị kỹ thuật
  engineering unit
  thiết bị kỹ thuật
  engineering workstation
  trạm làm việc kỹ thuật
  Engineering, Technology, and Quality (ET&Q)
  Kỹ thuật, Công nghệ và Chất lượng
  Equipment Engineering (ETSITechnical Committee) (EE)
  Kỹ thuật thiết kế thiết bị (Ủy ban Kỹ thuật ETSI)
  European Engineering Planning Group (EEPG)
  Nhóm quy hoạch thiết kế kỹ thuật châu Âu
  FE field engineering
  kỹ thuật trường
  Federal Engineering Planning Group (FEPG)
  Nhóm quy hoạch thiết kế kỹ thuật Liên bang
  field engineering (FE)
  kỹ thuật trường
  fluid engineering
  kỹ thuật khí động lực
  fluid engineering
  kỹ thuật thủy động lực
  foundation engineering
  kỹ thuật nền móng
  foundry engineering
  kỹ thuật đúc
  handling engineering
  kỹ thuật nâng chuyển
  handling engineering
  kỹ thuật vận chuyển
  harbor engineering
  kỹ thuật cầu cảng
  hardware engineering
  kỹ thuật phần cứng
  heat engineering
  kỹ thuật nhiệt
  heat-engineering test
  sự thử nhiệt kỹ thuật
  heavy current engineering
  kỹ thuật các dòng (điện) mạnh
  high frequency engineering
  kỹ thuật cao tần
  highway engineering
  kỹ thuật (làm) đường bộ
  human engineering
  kỹ thuật về con người
  human engineering
  kỹ thuật vị phân
  human engineering
  tâm lý học kỹ thuật
  human-factors engineering
  kỷ thụât chế tạo có tính đến nhân tố con người
  hydraulic engineering
  kỹ thuật hơi nước
  hydraulic engineering
  kỹ thuật thủy lợi
  hydraulic engineering
  kỹ thuật thủy lực
  hydroelectric engineering
  kỹ thuật thủy điện
  hydropower engineering
  kỹ thuật thủy năng
  IEF (informationengineering facility)
  công cụ kỹ thuật thông tin
  IEPG (InternetEngineering and Planning Group)
  nhóm kỹ thuật và quy hoạch Internet
  industrial engineering
  kỹ thuật công nghiệp
  industrial refrigerating engineering
  kỹ thuật lạnh công nghiệp
  information engineering
  kỹ thuật thông tin
  information engineering facility (IEF)
  công cụ kỹ thuật thông tin
  Integrated Computer Engineering (ICEM)
  kỹ thuật thiết kế máy tính tổng hợp
  integrated software engineering environment (ISEE)
  môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợp
  Inter -continental Engineering Steering Group (IEPG)
  nhóm chỉ đạo kỹ thuật liên lục địa
  Interactive Design and Engineering (IDE)
  Thiết kế và Kỹ thuật tương tác
  interactive software engineering (ISE)
  kỹ thuật phần mềm tương tác
  internet Engineering and Planning Group (IEPG)
  nhóm kỹ thuật quy hoạch Internet
  Internet Engineering Steering Group (IESG)
  Nhóm điều hành kỹ thuật Internet
  Internet Engineering Task Force (IETF)
  Nhóm đặc trách kỹ thuật Internet
  ISE (interactivesoftware engineering)
  kỹ thuật phần mềm tương tác
  ISEE (integratedsoftware engineering environment)
  môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợp
  KEE (knowledgeengineering environment)
  môi trường kỹ thuật tri thức
  light current engineering
  kỹ thuật các dòng (điện) yếu
  lighting engineering
  kỹ thuật chiếu sáng
  long-lines engineering
  kỹ thuật đường dài
  low-temperature engineering
  kỹ thuật nhiệt độ thấp
  lowtemperature engineering
  kỹ thuật cryo
  lowtemperature engineering
  kỹ thuật lạnh sâu
  maintainability engineering
  kỹ thuật bảo trì
  management engineering
  kỹ thuật quản lý
  Manufacturing and Automated Design Engineering (MADE)
  kỹ thuật sản xuất và thiết kế tự động
  marine engineering
  kỹ thuật biển
  marine engineering
  kỹ thuật hàng hải
  mechanical engineering
  kỹ thuật chế tạo máy
  mechanical engineering
  kỹ thuật cơ học
  mechanical engineering
  kỹ thuật cơ khí
  metallurgical engineering
  kỹ thuật luyện kim
  military engineering
  kỹ thuật quân sự
  mining engineering
  kỹ thuật khai mỏ
  mining engineering
  kỹ thuật khai thác mỏ
  molecular engineering
  kỹ thuật phân tử
  molecular systems engineering
  kỹ thuật hệ thống phân tử
  municipal engineering
  kỹ thuật đô thị
  network engineering
  kỹ thuật mạng
  Network Switching Engineering Centre (NSEC)
  Trung tâm Thiết kế kỹ thuật chuyển mạch mạng
  nuclear engineering
  kỹ thuật hạt nhân
  nuclear power engineering
  kỹ thuật năng lượng hạt nhân
  Office of Engineering and Technology (FCC)
  Văn phòng kỹ thuật và Công nghệ (FCC)
  Office of Engineering and Technology (FCC) (OET)
  Văn phòng Thiết kế kỹ thuật và Công nghệ (FCC)
  petroleum engineering
  kỹ thuật dầu mỏ
  petroleum engineering
  kỹ thuật hóa dầu
  power engineering
  kỹ thuật năng lượng
  precision engineering
  kỹ thuật chính xác
  process engineering
  kỹ thuật sản xuất
  process engineering
  quá trình kỹ thuật
  process engineering
  quy trình kỹ thuật
  production engineering
  kỹ thuật chế tạo
  production engineering
  kỹ thuật khai thác
  production engineering
  kỹ thuật sản xuất
  project engineering
  dự án kỹ thuật
  quality engineering
  kỹ thuật chất lượng
  quality engineering
  kỹ thuật chế tạo máy cóchất lượng
  radio engineering
  kỹ thuật sóng vô tuyến
  radio engineering
  kỹ thuật vô tuyến
  refrigerating engineering
  kỹ thuật lạnh
  refrigeration engineering
  kỹ thuật làm lạnh
  refrigeration engineering
  kỹ thuật lạnh sâu
  rehabilitation engineering
  kỹ thuật phục hồi
  research and engineering complex
  tổ hợp (nghiên cứu) khoa học kỹ thuật
  reservoir engineering
  kỹ thuật tầng chứa
  river engineering
  kỹ thuật trong sông ngòi
  safety engineering
  kỹ thuật an toàn
  sanitary engineering
  kỹ thuật vệ sinh
  sanitary engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật vệ sinh
  sanitary engineering work
  công tác kỹ thuật vệ sinh
  sanitary-engineering faience
  sứ kỹ thuật vệ sinh
  sanitary-engineering faience
  sành kỹ thuật vệ sinh
  service engineering
  kỹ thuật dịch vụ
  sewage engineering
  kỹ thuật (xử lý) nước thải
  software engineering
  kỹ thuật phần mềm
  Software Engineering Institute (SEI)
  Viện Thiết kế Kỹ thuật phần mềm
  solar engineering
  kỹ thuật mặt trời
  space engineering
  kỹ thuật vũ trụ
  Spectrum Engineering Working Group of CEPT ERC (SEWG)
  Nhóm công tác kỹ thuật phổ của CEPT ERC
  steam engineering
  kỹ thuật hơi nước
  structural engineering
  kỹ thuật công trình
  structural engineering
  kỹ thuật xây dựng
  system engineering
  kỹ thuật hẹ thống
  system engineering
  kỹ thuật hệ thống
  Telecommunication Engineering and Manufacturing Association Limited (nowpart of EEA) (TEMA)
  Hiệp hội Kỹ thuật và Chế tạo viễn thông hữu hạn (nay là một bộ phận thuộc EEA)
  telecommunications engineering
  kỹ thuật viễn thông
  television engineering
  kỹ thuật truyền hình
  traffic engineering
  kỹ thuật giao thông
  transportation engineering
  kỹ thuật vận chuyển
  ultrasonic engineering
  kỹ thuật siêu âm
  vacuum engineering
  kỹ thuật chân không
  value analysis engineering
  kỹ thuật phân tích giá trị
  water-power engineering
  kỹ thuật thủy năng
  water-supply engineering
  kỹ thuật cấp nước
  sự cấu tạo
  sự xây dựng
  civil engineer (forhydraulic engineering)
  kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi
  civil engineering
  sự xây dựng công cộng
  civil engineering
  sự xây dựng dân dụng
  highway engineering
  sự xây dựng dường bộ
  thiết kế
  AED (automaticengineering design)
  thiết kế kỹ thuật tự động hóa
  Application Timesharing Software Engineering (ATSE)
  thiết kế phần mềm chia sẻ thời gian ứng dụng
  architectural engineering
  thiết kế thi công
  automated engineering design (AED)
  thiết kế kỹ thuật tự động hóa
  automatic engineering design
  thiết kế công nghệ tự động
  automatic engineering design (AED)
  thiết kế kỹ nghệ tự động
  Computer Aided Software Engineering (CASE)
  thiết kế phần mềm nhờ máy tính
  Computer Aided Systems Engineering (CASE)
  thiết kế các hệ thống nhờ máy tính
  Computer Integrated Manufacturing & Engineering (CIME)
  sản xuất và thiết kế kết hợp với máy tính
  computer-aided engineering
  sự thiết kế có máy tính trự giúp
  Computer-Aided Engineering (CAE)
  thiết kế kỹ thuật nhờ máy tính
  constructional and engineering part of design
  phần thiết kế công nghệ thi công
  Design Engineering Services (DES)
  các dịch vụ kỹ thuật thiết kế
  Digital Line Engineering Program (DILEP)
  chương trình thiết kế kỹ thuật đường dây số
  electrical engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật điện
  Engineering and Administrative Data Acquisition System (EADAS)
  hệ thống tiếp nhận dữ liệu quản trị và thiết kế
  Engineering Computer Aided Design (ECAD)
  kỹ thuật thiết kế nhờ máy tính
  engineering department
  phòng thiết kế
  engineering design bureau
  phòng thiết kế kỹ thuật
  Engineering Design System (EDS)
  hệ thống thiết kế kỹ thuật
  Equipment Engineering (ETSITechnical Committee) (EE)
  Kỹ thuật thiết kế thiết bị (Ủy ban Kỹ thuật ETSI)
  European Engineering Planning Group (EEPG)
  Nhóm quy hoạch thiết kế kỹ thuật châu Âu
  Federal Engineering Planning Group (FEPG)
  Nhóm quy hoạch thiết kế kỹ thuật Liên bang
  Integrated Computer Engineering (ICEM)
  kỹ thuật thiết kế máy tính tổng hợp
  Interactive Design and Engineering (IDE)
  Thiết kế và Kỹ thuật tương tác
  International Conference on Engineering of Complex Computer System (ICECCS)
  hội nghị quốc tế về thiết kế các hệ thống máy tính phức tạp
  International Conference on Software Engineering (ICSE)
  Hội nghị quốc tế và Thiết kế phần mềm
  Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC)
  hội đồng thiết kế các thiết bị điện tử
  Manufacturing and Automated Design Engineering (MADE)
  kỹ thuật sản xuất và thiết kế tự động
  mechanical and process engineering part of design
  phần thiết kế công nghệ
  Network Switching Engineering Centre (NSEC)
  Trung tâm Thiết kế kỹ thuật chuyển mạch mạng
  Office of Engineering and Technology (FCC) (OET)
  Văn phòng Thiết kế kỹ thuật và Công nghệ (FCC)
  Regional Engineering Centre (REC)
  trung tâm thiết kế khu vực
  reverse engineering
  thiết kế đối chiếu
  sanitary engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật vệ sinh
  Software Engineering Institute (SEI)
  Viện Thiết kế Kỹ thuật phần mềm
  Software Engineering Notes (SEN)
  các chú giải thiết kế phần mềm
  Standards Engineering Society (SES)
  hội thiết kế phần mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X