• /´prezidənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( President) hiệu trưởng (trường học..), chủ tịch (buổi họp, hội nước...)
  ( President) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống (một nước)
  (sử học) thống đốc, thống sứ (ở một nước thuộc địa)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) thống đốc, chủ tịch (một ngân hàng, một doanh nghiệp..)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tổng thống

  Kinh tế

  chủ tịch
  ex-president
  cựu chủ tịch
  ex-president
  nguyên chủ tịch
  former president
  cựu chủ tịch
  former president
  nguyên chủ tịch
  honorary president
  chủ tịch danh dự
  chủ tịch (công ty)
  hội trưởng
  honorary vice-president
  phó hội trưởng danh dự
  tổng giám đốc (công ty vô danh)
  tổng thống
  economic report of the president
  báo cáo kinh tế của tổng thống
  vice-president
  phó tổng thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X