• Thông dụng

  (từ lóng) chẳng mảy may
  He told us damn all about the new project.
  nó chẳng mảy may nói về kế hoạch mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X