• /´di:kən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) người trợ tế
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bộ da dê mới đẻ ( (cũng) deacon hide)

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tụng kinh ê a

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bày bán để hàng tốt (hoa quả...) lên trên, để hàng tốt ra ngoài; làm giả mạo (hàng hoá...)
  to deacon a basket of apples
  bày bán những quả tốt ở trên rổ
  to deacon wine
  pha rượu


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X