• (đổi hướng từ Apples)
  /'æpl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả táo
  quả táo
  Adam's apple

  Xem Adam

  apple of discord
  mối bất hoà
  apple of the eye
  đồng tử, con ngươi
  an apple never falls far from the tree
  con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
  Vật quí báu phải giữ gìn nhất
  the apple of Sodom; Dead Sea apple
  quả táo trông mã ngoài thì đẹp nhưng trong đã thối
  (nghĩa bóng) thành tích bề ngoài, thành tích giả tạo
  the rotten apple injures its neighbours
  (tục ngữ) con sâu làm rầu nồi canh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  công ty Apple

  Giải thích VN: Apple Computer là nhà sản xuất họ máy tính Macintosh và phát triển hệ thống mạng AppleTalk làm việc trên các hệ thống mạng LocalTalk, EtherTalk, TokenTalk, và FDDITalk. Sản phẩm của Apple phổ biến và có thể sử dụng như một nút trên hệ điều hành và topo ( topology) mạng hiện thời. Các hệ điều hành Macintosh System 7 và Mac OS của nó được sử dụng trên các hệ thống Macintosh ở khắp nơi. Hơn nữa, Những người dùng Macintosh dựa trên các giao thức mạng AppleTalk và các máy dịch vụ AppleShare để thỏa mãn tất cả nhu cầu về mạng của họ.

  Xây dựng

  trái táo

  Kinh tế

  táo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  pomaceous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X