• (đổi hướng từ Decanted)
  /di´kænt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gạn, chắt (chất lỏng)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chắt

  Xây dựng

  gạn (chất lỏng)

  Kỹ thuật chung

  lắng
  lắng gạn
  gạn

  Kinh tế

  chắt
  gạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X