• /di'nɔmineit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho tên là, đặt tên là, gọi tên là

  hình thái từ

  Toán & tin

  gọi tên, đặt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đặt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X