• /dʌb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũng sâu (ở những dòng suối)
  (từ lóng) vũng lầy; ao

  Ngoại động từ

  Phong tước hiệp sĩ (bằng cách lấy gươm gõ nhẹ vào vai)
  Phong cho cái tên; gán cho cái tên, đặt cho cái tên
  to dub somebody quack
  gán cho ai cái tên lang băm
  Bôi mỡ (vào da thuộc)
  (điện ảnh) lồng tiếng, lồng nhạc vào phim

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lồng nhạc
  lồng tiếng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X