• /di'pɔzitəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nhận đồ gửi; người giữ đồ gửi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công ty thụ thác
  người nhận giữ
  American Depositary Receipt
  biên lai của người nhận giữ ở Mỹ
  người nhận gửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X