• /ri´si:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công thức (làm bánh, nấu món ăn...)
  a receipt for cake
  công thức làm bánh ngọt
  Đơn thuốc
  Sự nhận được (thơ...)
  on receipt of your letter
  khi nhận được thơ ông
  to acknowledge receipt of...
  báo đã nhận được...
  ( (thường) số nhiều) (thương nghiệp); (tài chính) sự thu; số thu
  receipts and expenses
  số thu và số chi
  phiếu thu, giấy biên nhận, biên lai (nhận tiền...)

  Ngoại động từ

  Ký nhận số tiền đã trả (trên một biên lại, hoá đơn); đóng dấu nhận thực "đã trả" (trên một hoá đơn)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhận tin
  sự nhận, biên lai
  sự thu

  Kỹ thuật chung

  biên lai
  mate's receipt
  biên lai của thuyền phó
  receipt of goods
  biên lai hàng hóa
  report on receipt of cargo
  biên lai nhận hàng
  giấp biên nhận (tài liệu)
  giấy biên nhận
  sự thu nhận

  Kinh tế

  biên lai
  air receipt
  biên lai không vận
  airmail receipt
  biên lai gửi đường không
  American Depositary Receipt
  biên lai của người nhận giữ ở Mỹ
  balance receipt
  biên lai số dư
  balance receipt
  biên lai số dư (giấy tạm của balance certificate)
  cash receipt slip
  biên lai thu tiền mặt
  customs receipt
  biên lai hải quan
  deposit receipt
  biên lai gửi tiền
  deposit receipt
  biên lai tiền gửi
  deposit receipt
  biên lai tiền ký quỹ
  dirty mate's receipt
  biên lai nhận hàng không sạch
  dock receipt
  biên lai kho cảng
  duty receipt
  biên lai nộp thuế
  formal receipt
  biên lai đúng thể thức
  foul mate's receipt
  biên lai không sạch
  foul mate's receipt
  biên lai thuyền phó không hoàn hảo
  freight receipt
  biên lai vận phí
  godown receipt
  biên lai kho
  mate's receipt
  biên lai thuyền phó
  parcel post receipt
  biên lai bưu kiện
  post parcel receipt
  biên lai bưu điện
  post parcel receipt
  biên lai bưu kiện
  postal receipt
  biên lai bưu chính
  receipt book
  quyển biên lai
  receipt for a registered parcel
  biên lai gửi bưu phẩm bảo đảm
  receipt for freight
  biên lai nhận hàng
  receipt for payment
  biên lai thanh toán
  receipt in full (discharge)
  biên lai thanh toán dứt
  receipt of goods
  biên lai giao hàng
  receipt on account
  biên lai ghi phần tiền trả dần
  receipt stamp
  tem (dán trên) biên lai
  rent receipt
  biên lai tiền thuê
  shipping parcel receipt
  biên lai kiện hàng chở
  shipping receipt
  biên lai chất hàng
  statutory receipt
  phiếu thu biên nhận, biên lai pháp định
  transfer receipt
  biên nhận, biên lai chuyển nhượng
  treasury deposit receipt
  biên lai tiền gởi kho bạc
  treasury deposit receipt
  biên lai tiền gửi kho bạc
  trust receipt
  biên lai tín thác
  warehouse receipt
  biên lai kho
  warehouse receipt clause
  điều khoản biên lai kho
  warning's receipt
  biên lai (kho) cảng
  biên nhận
  advice of receipt
  giấy biên nhận
  air parcel receipt
  biên nhận bưu kiện hàng không
  application receipt
  biên nhận đặt mua
  article receipt
  biên nhận hàng hóa
  baillee receipt
  biên nhận của người nhận giữ
  binding receipt
  biên nhận bảo hiểm tạm thời
  certificate of receipt
  biên nhận chở hàng
  depositary receipt
  giấy biên nhận ký gửi
  discharge receipt
  biên nhận dỡ hàng
  duplicate receipt
  biên nhận bổn nhì
  forwarder's receipt
  biên nhận (hàng chở) của hãng đại lý vận tải
  interim receipt
  biên nhận tạm
  official receipt
  biên nhận chính thức
  ordinary receipt
  biên nhận thường
  original receipt
  biên nhận gốc
  parcel receipt
  biên nhận gói hàng
  receipt book
  sổ biên nhận
  receipt for payment
  biên nhận trả tiền
  receipt of goods
  biên nhận hàng hóa
  receipt of goods
  biên nhận trả tiền
  renewal receipt
  biên nhận bảo hiểm
  renewal receipt
  biên nhận bảo hiểm triển hạn
  statutory receipt
  phiếu thu biên nhận, biên lai pháp định
  stock receipt
  biên nhận đăng ký cổ phiếu
  subrogation receipt
  biên nhận thế quyền
  temporary receipt
  biên nhận tạm
  transfer receipt
  biên nhận, biên lai chuyển nhượng
  treasury investment growth receipt
  biên nhận phát triển đầu tư của ngân khố
  trust receipt
  biên nhận ủy thác
  warehouse keeper receipt
  biên nhận của người quản lý kho
  warehouse receipt
  biên nhận lưu kho
  warehouse receipt
  giấy biên nhận lưu kho
  warehouse-keeper receipt
  giấy biên nhận của thủ kho
  wharfinger's receipt
  giấy biên nhận của chủ bến tàu
  công thức
  giấy báo nhận
  giấy biên nhận
  depositary receipt
  giấy biên nhận ký gửi
  warehouse receipt
  giấy biên nhận lưu kho
  warehouse-keeper receipt
  giấy biên nhận của thủ kho
  wharfinger's receipt
  giấy biên nhận của chủ bến tàu
  sự thu nhận
  tiếp nhận (một cái gì đó)
  việc nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X