• /¸depri´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự phản đối, sự phản kháng; lời phản đối, lời phản kháng
  (từ cổ,nghĩa cổ) lời cầu nguyện, lời cầu khẩn, lời khẩn nài

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X