• /dis´pæridʒmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm mất uy tín, sự làm mất thể diện, sự làm mang tai mang tiếng, sự làm ô danh
  Sự gièm pha, sự chê bai; sự coi rẻ, sự xem thường, sự miệt thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X