• /,derə'gei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm giảm, sự xúc phạm (uy tín, danh dự của ai...); sự bị xúc phạm (uy tín, danh dự...)
  (pháp lý) sự vi phạm, sự làm trái luật

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự vi phạm (luật, hợp đồng. . .)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X