• /di¸pri:ʃi´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sụt giá, sự giảm giá
  Sự gièm pha, sự nói xấu, sự làm giảm giá trị; sự chê bai, sự coi khinh, sự đánh giá thấp

  Chuyên ngành

  Chứng khoán

  Khấu hao
  1. Saga.vn

  Cơ khí & công trình

  sự mất giá

  Hóa học & vật liệu

  sụt giá

  Toán & tin

  sự giảm, sự hạ, (toán kinh tế ) hạ, giảm (giá)

  Xây dựng

  khấu trừ
  sự chiết khấu
  sự khấu hao
  fixed assets depreciation
  sự khấu hao vốn cố định

  Điện tử & viễn thông

  giảm giá trị

  Kỹ thuật chung

  hạ
  sự giảm giá
  sự giảm
  depression depreciation
  sự giảm áp
  irrigation depreciation
  sự giảm mức nước tưới
  lamp depreciation
  sự giảm độ sáng đèn
  sự hạ
  sự hao mòn
  sự sụt giá

  Kinh tế

  hao mòn
  sự khấu hao
  accumulated depreciation
  sự khấu hao tích lũy
  observed depreciation
  sự khấu hao được khảo sát
  sự mất giá (tiền tệ)
  sụt giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X