• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem designate

  Toán & tin

  bộ định danh
  bộ miêu tả

  Kỹ thuật chung

  bổ nhiệm viên
  chỉ định
  channel designator
  số chỉ định đường kênh
  Route Designator Field (RDF)
  trường bộ chỉ định tuyến

  Xây dựng

  máy chỉ mục tiêu, máy dò mục tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X