• /di´sju:i¸tju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng không dùng được nữa, tình trạng không thích dụng, tình trạng lỗi thời
  to fall into desuetude
  trở nên không thích dụng, lỗi thời


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X