• /¸inæk´tiviti/

  Thông dụng

  Cách viết khác inactiveness

  Như inactiveness

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tính không hoạt động

  Vật lý

  quán tính ì

  Xây dựng

  tính trơ

  Kinh tế

  trạng thái không hoạt động
  trạng thái trầm trệ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X