• /dis´ju:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ đi, sự không dùng đến
  to come (fall) into disuse
  bị bỏ đi không dùng đến

  Ngoại động từ

  Bỏ, không dùng đến

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X