• (đổi hướng từ Dethroning)
  /di´θroun/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Truất phế, hạ bệ
  (nghĩa bóng) truất (quyền...); hạ (uy thế...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X