• /¸daiəmæg´netik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nghịch từ
  a diamagnetic body
  chất nghịch từ

  Danh từ

  Chất nghịch từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) nghịch từ

  Kỹ thuật chung

  nghịch từ
  diamagnetic Faraday effect
  hiệu ứng Faraday nghịch từ
  diamagnetic material
  chất nghịch từ
  diamagnetic material
  vật liệu nghịch từ
  diamagnetic shielding of the nucleus
  sự chắn nghịch từ hạt nhân
  diamagnetic substance
  chất nghịch từ
  diamagnetic susceptibility
  vật liệu nghịch từ

  Địa chất

  nghịch từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X