• /ʃi:ldiŋ/

  Bóng đá

  • Positioning between the ball and an opponent attempting to gain possession.
  BÓNG ĐÁ Bài viết này thuộc TĐ Bóng đá và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  Cơ khí & công trình

  sự hình thành lớp khí bảo vệ (khi hàn)

  Toán & tin

  sự chắn, sự che

  Điện

  sự bọc chắn

  Điện lạnh

  sự chắn điện

  Kỹ thuật chung

  chắn
  acoustic shielding
  màn chắn âm
  acoustic shielding
  sự chắn âm
  barrier shielding
  kết cấu tường chắn ở lò phản ứng nguyên tử
  diamagnetic shielding of the nucleus
  sự chắn nghịch từ hạt nhân
  dielectric shielding
  chắn điện môi
  electric shielding
  chắn điện
  electromagnetic shielding
  chắn điện từ
  electrostatic shielding
  chắn tĩnh điện
  graphite shielding
  lớp chắn graphit
  liquid nitrogen shielding
  chắn bằng nitơ lỏng
  magnetic shielding
  chắn từ tính
  magnetic shielding
  chắn từ
  magnetic shielding
  sự chắn bằng từ
  magnetic shielding
  sự che chắn từ (trường)
  magnetostatic shielding
  chắn từ tĩnh
  magnetostatic shielding
  chắn từ
  radiation shielding
  chắn bức xạ
  radiation shielding glass
  kính chắn bức xạ
  radio shielding
  lớp chắn vô tuyến
  RF shielding
  chắn RF
  RF shielding
  sự chắn cao tần
  RF shielding
  sự chắn RF
  self-shielding
  sự tự chắn
  self-shielding
  tự chắn
  shielding plate
  tấm chắn mái
  shielding plate
  tấm chắn nóc
  shielding protection of coverings
  sự chắn của kết cấu bao che
  shielding ratio
  tỷ số chắn
  topological shielding
  hệ che chắn nhờ điạ hình (chống sét)
  che
  hiệu ứng màn chắn
  sự chắn
  acoustic shielding
  sự chắn âm
  diamagnetic shielding of the nucleus
  sự chắn nghịch từ hạt nhân
  magnetic shielding
  sự chắn bằng từ
  RF shielding
  sự chắn cao tần
  RF shielding
  sự chắn RF
  shielding protection of coverings
  sự chắn của kết cấu bao che
  sự che
  sự che chắn
  magnetic shielding
  sự che chắn từ (trường)

  Xây dựng

  che chắn [sự che chắn]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X