• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều susceptibilities

  Tính nhạy cảm, tính dễ xúc cảm
  susceptibility to persuasion
  tính dễ bị thuyết phục
  ( số nhiều) tính dễ tự ái

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  khả năng cảm biến

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  tính mẫn cảm

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  độ cảm ứng (từ)

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  tính cảm

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  tính nhạy cảm (an toàn máy tính)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  độ cảm
  độ cẩm (điện)
  dielectric susceptibility
  độ cảm điện môi
  electric susceptibility
  độ cảm điện môi
  electromagnetic susceptibility
  độ cảm điện từ
  độ nhạy
  frost susceptibility
  độ nhạy cảm băng giá
  susceptibility of gasoline
  độ nhạy của xăng
  tính nhạy cảm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X