• (đổi hướng từ Dicing)
  /daɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số nhiều của die
  Trò chơi súc sắc

  Ngoại động từ ( + .way)

  Đánh súc sắc thua sạch
  to dice away one's fortune
  đánh súc sắc thua sạch tài sản
  Kẻ ô vuông, vạch ô vuông (trên vải)
  Thái (thịt...) hạt lựu

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  counters , bones , ivories , tombstones , shakers , craps , pair of dice , chop , cube , cube. associated word: cleromancy , die

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X