• Kỹ thuật chung

    khuôn đúc hoa văn

    Giải thích EN: A one-piece mold with an open top that is used in glassmaking to mold patterns. Giải thích VN: Là khuôn nguyên khối với phần miệng mở được dùng trong công nghệ làm kính để đúc các hoa văn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X