• /¸dairek´tɔriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) giám đốc

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thuộc giám đốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X