• /´su:pə¸vaizəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giám sát; giám thị

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giám đốc
  giám sát
  administrative supervisory department
  phòng giám sát hành chánh
  member of the supervisory board
  thành viên hội đồng giám sát
  supervisory activity
  hoạt động giám sát
  supervisory audit
  sự thẩm tra có tính giám sát
  supervisory authority
  cơ quan giám sát
  supervisory management
  quản lý công việc giám sát
  supervisory responsibility
  chức trách giám sát
  quản lý
  supervisory management
  quản lý công việc giám sát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X