• /ɪgˈzɛkyətɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự thi hành, chấp hành
  executive committee
  ủy ban chấp hành
  Hành pháp
  executive power
  quyền hành pháp
  executive body
  cơ quan hành pháp

  Danh từ

  Quyền hành pháp; tổ chức hành pháp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban quản trị (hãng kinh doanh, tổ chức...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chấp hành

  Kỹ thuật chung

  bộ điều hành
  bộ giám sát
  executive supervisor
  bộ giám sát điều hành
  chấp hành
  executive committee
  ủy ban chấp hành
  executive completion
  phần tử chấp hành
  executive component
  phần tử chấp hành
  executive system
  hệ chấp hành
  RARE Executive Committee (REC)
  ủy ban chấp hành RARE

  Kinh tế

  cán bộ cấp cao
  chấp hành
  executive committee
  ủy ban chấp hành
  executive director
  giám đốc chấp hành
  cơ quan lãnh đạo
  giám đốc điều hành
  chief executive officer
  tổng giám đốc điều hành
  top executive
  giám đốc điều hành tối cao
  ngành hành pháp
  ngươi điều hành
  jury of executive opinion
  sự đánh giá của người điều hành
  người điều hành
  jury of executive opinion
  sự đánh giá của người điều hành
  người thi hành
  người thực hiện
  nhân viên chủ quản
  junior executive
  nhân viên chủ quản trung cấp
  top executive
  nhân viên chủ quản hành chính tối cao
  quyền hành pháp
  thẩm cấp chỉ huy
  tổ chức hành pháp
  ủy viên ban chấp hành
  ủy viên ban quản trị (hãng kinh doanh...)
  viên chức cao cấp
  executive liabilities insurance
  bảo hiểm trách nhiệm viên chức cao cấp
  viên chức quan cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X