• /¸disæfə:´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không công nhận, sự phủ nhận
  (pháp lý) sự huỷ, sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu (một bản án)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X