• /,kɔntrə'dikʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mâu thuẫn, sự trái ngược
  in contradiction with
  trái ngược với, mâu thuẫn với
  a contradiction in terms
  sự mâu thuẫn về lời lẽ; sự mâu thuẫn về từ ngữ
  Sự cãi lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) sự phủ định, sự mâu thuẫn

  Kỹ thuật chung

  mâu thuẫn
  law of contradiction
  luật mâu thuẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X