• /ri'dʒek∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự loại bỏ, bác bỏ, từ chối

  Danh từ, số nhiều rejections

  ( số nhiều) vật bỏ đi, vật bị loại
  Sự không chấp thuận, sự loại bỏ, sự bác bỏ (người nào, ý kiến..)
  Sự loại ra, sự bỏ ra; sự đánh hỏng (thí sinh)
  Sự loại bỏ, sự vứt bỏ, thải ra (đồ vật)
  Sự hắt hủi; sự cự tuyệt; sự không yêu thương ( ai/cái gì) thích đáng
  Sự từ chối không tiếp (ai)
  Sự mửa, sự nôn ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự bác bỏ

  Xây dựng

  không chấp nhận

  Điện tử & viễn thông

  độ loại trừ (khuếch đại vi sai)
  sự loại bỏ (kỹ thuật máy tính)

  Kỹ thuật chung

  phế phẩm
  sự loại bỏ
  adjacent channel rejection
  sự loại bỏ kênh lân cận
  common-mode rejection
  sự loại bỏ kiểu chung
  crosstalk rejection
  sự loại bỏ xuyên âm
  final rejection
  sự loại bỏ lần cuối
  frequency rejection
  sự loại bỏ tần số
  harmonic rejection
  sự loại bỏ sóng hài
  heat rejection
  sự loại bỏ nhiệt
  interference rejection
  sự loại bỏ nhiễu
  sự lựa chọn
  sự từ chối

  Kinh tế

  hàng loại bỏ
  hàng vứt đi
  phế phẩm
  rejection rate
  tỉ lệ phế phẩm
  rejection rate
  tỷ lệ phế phẩm
  sự loại bỏ
  sự từ chối, cự tuyệt
  sự vứt bỏ
  thứ phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X