• /disklaimər/

  Thông dụng

  Cách viết khác disclamation

  Danh từ

  Sự từ bỏ (quyền lợi)
  Sự không nhận, sự chối

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chối (trách nhiệm...)
  sự khước từ
  sự từ bỏ
  sự từ bỏ (quyền lợi...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X