• /¸disæ´bi:l/

  Thông dụng

  Cách viết khác déshabillé

  Danh từ

  Áo xềnh xoàng mặc trong nhà
  Sự ăn mặc xềnh xoàng, sự ăn mặc không kín đáo
  in dishabille
  ăn mặc xềnh xoàng; ăn mặc không kín đáo


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  careless , disarray , disorder , undress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X